MODIFICARE Asociații / ONG / Fundații

 

Pentru înregistrarea modificărilor intervenite pe parcursul existenței unei asociații (ONG), procedura se va desfășura, la fel ca în cazul înființării, în fața instanței de judecată. Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.


...

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

...

PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

...

DESCHIDERE SEDIU SECUNDAR ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

...

SCHIMBARE MEMBRII FONDATORI ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

...

MAJORARE PATRIMONIU ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

...

MODIFICARE DENUMIRE ASOCIAȚIE

Asociații • ONG • Fundații

Suntem aici pentru a găsi forma juridică potrivită pentru tine!

Call Now Button