Servicii conexe

Suntem un sprijin pentru a găsi forma juridică potrivită
pentru organizarea unei afaceri.

Contabilitate

Activitatea pe care o desfășurăm vizează și servicii de contabilitate, servicii necesare oricărei societăți, încă de la înființarea acesteia. Astfel, venim în sprijinul tău cu traducerea limbajului cifrelor și cu ținerea evidenței tuturor cheltuielilor sau fondurilor firmei, însoțite de dovezi și explicații corespunzătoare. Iată cum intervenim:

• MonitorizĂm toate tranzacțiile din cadrul unei companii, inclusiv plĂtile online, nu doar numerar.
• AnalizĂm datele rezultate În urma analizelor efectuate de persoane cu putere de decizie din interiorul firmei.
• RealizĂm bilanȚul firmei, contul de profit Și pIerdere, precum Și modificĂrile poziȚiei financiare.
• PĂstrăm o arhivĂ cu toate tranzacȚiile efectuate de companie.
• Ne focusĂm pe corectitudinea Și prOfesionalismul serviciilor de contabilitate menite sĂ te scuteascĂ de orice problemĂ legislativĂ, În cazul unui control fiscal.

Administrare personal / salarizare

În funcție de nevoile afacerii tale, desfășurăm activități de administrare și salarizare personal precum urmează:

• Auditul dosarelor de personal;
• Întocmirea contractelor individuale de muncĂ Și a actelor adiȚionale;
• RelaȚia cu instituții publice;
• Completarea adeverinȚelor;
• Calcul salarial;
• Realizarea statelor de platĂ, a rapoartelor specifice;
• Managementul tichetelor de masĂ, pontajelor, bonusurilor, concediilor de odihnĂ, medicale etc.

AutorizaȚii / Avize

În funcție de obiectul de activitate o companie este necesar să obțină o serie de autorizații și avize pentru a putea funcționa legal pe piață din Romania. Astfel, noi ne ocupăm de obținerea documentației printre care amintim:

• ObȚinerea autorizaȚiei de funcȚionare de la primĂria În raza cĂreia ai sediul firmei sau punctul de lucru.
• ObȚinerea autorizaȚiei sanitare sau a celei sanitar-veterinare atunci cÂnd specificul afacerii o impune.
• ObȚinerea avizului de mediu În cazul societăȚilor cu impact asupra mediului.
• ObȚinerea autorizaȚiei de la ITM privind protecȚia muncii.
• ObȚinerea avizului pentru amplasarea unei reclame luminoase.
• ObȚinerea autorizaȚiei de funcȚionare de la Banca NaȚionalĂ, În cazul caselor de schimb valutar.

RelaȚia cu alte instituȚii publice / private

În sfera nostră de activități, includem și menținerea relațiilor cu alte instituții publice și/sau private, astfel încât să scutim antreprenorii de birocrația anevoioasă cu care ar fi nevoiți să se confrunte. Astfel, permitem acestora să se focuseze pe responsabilități mai importante decât comunicarea cu astfel de instituții, care de altfel trebuie întreținută la un anumit standard.

Contact

Pentru informații suplimentare, cerere de oferte și dorința de a începe o colaborare ne puteți contacta simplu și rapid folosind următoarele informații:

office@sfaturilegale.ro | info@sfaturilegale.ro

0771 35 39 34

Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 3, City Business Center, et. 6, biroul 6.

L-V: 09:00 - 19:00

Call Now Button