DIZOLVARE / LICHIDARE / RADIERE S.R.L.

Costuri totale

Taxe Registrul Comerțului – 122 lei (fără a depăși 2000 caractere);
Onorariul nostru – 450 lei.
Fără alte costuri suplimentare ascunse !!

DURATA

Etapa I: aprox. 45 zile din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului;
Etapa II: 5 zile lucrătoare din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului.

Procedura de lucru

Personal la sediul nostru

După transmiterea informațiilor și documentelor necesare,
prin e-mail, ne vom ocupa de pregătirea dosarului,
dumneavoastră urmând a semna documentele la sediul
nostru pentru a putea să le depunem la Registrul
Comerțului.

Documentele emise de Registrul Comerțului, care atestă
existența firmei dumneavoastră, le ridicați de la sediul
nostru.

Online

Ne transmiteți informațiile și documentele necesare prin email, veți primi întreaga documentație ce trebuie semnată,
tot prin e-mail sau curier, iar dumneavoastră ne transmiteți
actele semnate, prin curier, conform instrucțiunilor.

După înființarea firmei, veți primi documentele oficiale, prin
e-mail și curier, la adresele indicate de dumneavoastră.

Servicii incluse

Consultanță gratuită pentru: certificatul fiscal emis de ANAF, declarații pe proprie răspundere, condiții dizolvare, bilanț contabil, etc.
Redactarea documentelor: Hotărâre AGA/Decizie asociat unic, declarații pe proprie răspundere, cerere înregistrare.
Depunerea dosarului la Registrul Comerțului și ridicarea documentelor emise privind dizolvarea/radierea societății.

Informații și documente necesare

Copie documente de identitate asociat/administrator.
Actul constitutiv (consultanță gratuită).
Certificatul de înregistrare (CUI-ul) și certificatele constatatoare în original.
Certificat fiscal emis de ANAF din care reiese că firma nu are datorii.
Acte contabile: bilanț de lichidare, raport administrator, raport de gestiune, raport repartizare active, AGA de aprobare bilant.

Suntem aici pentru a găsi forma juridică potrivită pentru tine!

Call Now Button