Creanțe / Debite

Suntem un sprijin pentru a găsi forma juridică potrivită
pentru organizarea unei afaceri.

Introducere

Procedurile de recuperare de creanțe, respectiv debite, trebuie desfășurate prompt, urmărind toți pașii pe care îi împune legea ce le vizează. Oferim servicii profesionale și ne recomandă studiile de specialitate de care dispunem pentru fiecare activitate în parte. Îți punem la dispoziție servicii de:

Recuperări creanțe

Activitatea pe care o desfășurăm are scopul de a determina debitorii să achite creanțele restante, respectiv majorările, dobânzile și penalitățile aferente. Oferim monitorizare constantă a plăților, respectiv asupra îndeplinirii obligațiilor datornicilor.
Ne recomandă anii de experiență pe care îi avem în spate și rezultatele oferite portofoliului vast de clienți, având în vedere o adaptare permanentă și îmbunătățirea constantă la noile elemente specifice procesului de recuperare. Este obligatoriu a respecta fiecare procedură de lucru ce vizează acest proces:

Faza pre-litigioasă

Asistență juridică și reprezentativă față de autoritățile statului în această fază este dedicată autorităților fiscale și administrative.

– Somații / notificări de plată;
– Procedură mediere;
– Acorduri / Angajamente de plată;
– Tranzacții.

Faza litigioasă

Aceasta vizează cesiunea dreptului litigios și la rândul său presupune mai multe etaje:

– Cerere de chemare în judecată;
– Ordonanță de plată;
– Cerere de valoare redusă;
– Cerere înființare sechestru asigurator / judiciar;
– Cerere înființare poprire asiguratoare / judiciară;
– Cereri conexe.

Executarea silită
Procedura executării silite are la baza cererea specifică pe care o formulează creditorul, urmând depunerea sa în sediul executorului judecătoresc, împotriva debitorului. Iată care sunt etapele de îndeplinit și pentru care oferim sprijinul necesar: – Legalizare titlu executoriu; – Cerere executare silită; – Contestație la executare; – Asistență / Reprezentare în procedura de executare silită.

Contestare debite / datorii

Această ramură de servicii vizează contestațiile pe care le pot înainta cei interesați, respectiv vătamați prin executare. Se referă la măsurile ce se pot lua împotriva încheierilor date de executorul judecătoresc, a executării silite, dar și a actelor de executare de orice tip. De asemenea, implică două faze:

Faza pre-litigioasă
Pentru buna desfașurare a lucrurilor și completarea cu succes a misiunii de contestare de debite și datorii, bifăm fiecare aspect ce îl presupune procesul, respectiv faza pre-litigioasă: – Răspuns somații / notificări de plată; – Procedură mediere; – Acorduri / Angajamente de plată; – Tranzacții.
Faza litigioasă
Este etapa propriu zisă a contestației, cea care vizează acțiunea celui ce demarează procesul. Și în realizarea optimă a acesteia oferim ajutor specializat cu privire la: – Contestație la executare; – Asistență / Reprezentare în alte proceduri judiciare.

Contact

Pentru informații suplimentare, cerere de oferte și dorința de a începe o colaborare ne puteți contacta simplu și rapid folosind următoarele informații:

office@sfaturilegale.ro | info@sfaturilegale.ro

031 420 96 50 | 0771 35 39 34

Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 3, City Business Center, et. 3, birourile 17-19.

L-V: 09:00 - 19:00

Call Now Button